2.jpg7.jpg76.jpg5.jpg4.jpg6.jpg61.jpg1.jpg3.jpg

Todos os ámbitos agrícolas e gandeiros presentes nunha soa cita, un excelente reclamo

 • Sanidade animal e hixiene
 • Nutrición Animal
 • Agroquímicos e fertilizantes
 • Sementes
 • Produción ecolóxica
 • Equipamentos e instalacións para agricultura e gandería
 • Xenética animal
 • Animal vivo
 • Xestión medioambiental de residuos agrogandeiros
 • Sistemas de muxido
 • Loxística e transporte
 • Maquinaria de recolección e post-recolección
 • Maquinaria para explotacións gandeiras
 • Tractores e motocultores
 • Maquinaria de preparación da terra
 • Maquinaria para sementeira, plantación e abonado
 • Maquinaria de protección de cultivos e rega
 • Maquinaria para xardinería
 • Outra maquinaria e equipos
 • Componentes e accesorios
 • Bioenerxía
 • Empresas de servizos
 • Institucións, asociacións e prensa especializada

sectores cimag gandagro 2017